Sanatçı
Detay

Deniz Onur Erman
Deniz Onur Erman
13 .Sempoyum

Deniz Onur Erman

2001’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Lisans, aynı kurumda 2003’de “Çağdaş Türk Seramik Sanatında Birey-Toplum Konusunun Figüratif Olarak İşlenişi” konulu tezi ile Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005’de İngiltere’de University of Wales Institute Cardiff, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Seramik Bölümü’nde “Porselen ve Yüksek Pişirim Teknolojisi” üzerine M.A. Attachment eğitimini tamamlamıştır. 2009’da Hacettepe Üniversitesi’nde “Seramik Sanatında Kuş Figürü Üzerine Kişisel Uygulamalar” başlıklı tezi ile Sanatta Yeterlik derecesini almıştır. 2013’te Ankara’da kendi seramik atölyesini kurmuştur. 2007 senesinde Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde başlayan akademik çalışma hayatını, 2019’dan itibaren Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde sürdürmektedir. Erman’ın çalışmaları, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen pek çok sergi, yarışma, bienal ve etkinliklerde sergilenmektedir. Beş ödülü bulunan sanatçının açtığı beş kişisel sergisi, yayımlanmış ulusal ve uluslararası pek çok makalesi, kitap bölümleri, katıldığı pekçok sempozyum ve kongreler bulunmaktadır.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar