Künstler
Detail

Candan Güngör
Candan Güngör
12 .Symposium

Candan Güngör

1969 yılında İzmir’de doğdu. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik- Cam Ana Sanat Dalı lisans, 1995 DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Sanatlar Bölümü yüksek lisans, 2002 DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü sanatta yeterlik mezunudur. Aynı üniversite ve fakültede 1996 yılında saat ücretli öğretim görevlisi, 1998 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Çeşitli yarışmalarda ödüller almıştır. Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Arjantin, Bulgaristan, Slovenya, Mısır, İtalya, Avusturya, Kore, Romanya, Litvanya ve Türkiye’de birçok sempozyum, sergi, bienal, kongre, çalıştaya katılmıştır. Ulusal ve uluslararası müzelerde ve koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Türk Seramik Derneği, Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği üyesidir. Seramik Federasyonu Seramik-Türkiye Dergisi sanat editörü, DEÜ GSF “Yedi” Dergisi yayın kurulu üyesidir. Halen, DEÜ GSF Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmakta, Batı Anadolu Çömlekçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. CANDAN GUNGOR Born in Izmir in 1969. Graduated from Dokuz Eylul University Faculty of Fine Arts Department of Ceramics in 1992. Received her master degree in 1995, proficiencyin art degree in 2002 at Dokuz Eylul Universty Instıtute of Social Sciences. Awarded by several competitions. Attended to several symposiums, exhibitions, biennals, congress and workshops in Greece, Macedonia, Albania, Argentina, Bulgaria, Slovenia, Egypt, Italia, Austria, Korea, Romania, Litvania and Turkey. Her art works has been exhibited at national and international museums and collections. She is a member of Turkish Ceramic Association. Gungor is Art Editor of Journal of Turkish Ceramics Federation and Assistant Director of West Anatolian Ceramics Application and Research Center. She currently works as Associated Proffessor at Dokuz Eylul Universty Faculty of Fine Arts Department of Ceramic and Glass Design.Tepebaşı Municipality is always near Art, Artist and Art-lovers ...

Symposiums