Künstler
Detail

Soner Pilge
Soner Pilge
12 .Symposium

Soner Pilge

1972 yılında İstanbul’ da doğdu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarına başladı. 2001 yılında H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Seramik Birimlerin Konstrüktivist Biçim Çözümleri ” başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamladı. Yurtiçi ve Yurtdışında pek çok karma sergi ve sempozyuma katıldı, çeşitli ödüller aldı. 1995 yılından bu yana Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmalarında çeşitli görevler almaktadır. Halen H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. He was born in İstanbul in 1972. He graduated from Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics in 1997 and became a Research Assistant in the same year. He received his master’s degree on the subject of “Constructivist Form Analysis in Ceramic Modules” in 2001. He has attended various national and international ceramics exhibitions and symposiums, has received many awards. Since 1995 He has been serving in Archeological excavations and survayes. He is stil working as a lecturer at the Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department.Tepebaşı Municipality is always near Art, Artist and Art-lovers ...

Symposiums