Künstler
Detail

Yasemin Yarol
Yasemin Yarol
13 .Symposium

Yasemin Yarol

1968 yılında İzmir'de doğdu. DEÜ, GSF, Seramik ve Cam Anasanat Dalında lisansını, DEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalında yüksek lisansını, DEÜ, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalında Sanatta yeterliğini tamamladı. 2009 da Yrd. Doç. 2011’de Doçent ve 2016 yılında Profesör oldu. İzmir, İstanbul ve Erzurum’da kişisel sergileri olan ve Devlet Seramik Yarışmaları’ndan ödülleri bulunan Yarol, yurt içi ve yurt dışında pek çok sergi, kongre, sempozyum ve çalıştaya katıldı. Halen Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.Tepebaşı Municipality is always near Art, Artist and Art-lovers ...

Symposiums