Künstler
Detail

Nurdan Yılmaz Arslan
Nurdan Yılmaz Arslan
11 .Symposium

Nurdan Yılmaz Arslan

1985, graduated from the Ceramics-Glass dept. of the Marmara University Fine Arts Faculty. 1987, completed master's degree at Mimar Sinan University ceramics dept. 1987- 1989, worked as an specialist in Istanbul Technical University, Faculty of Metallurgy. 1989,appointed as a lecturer in Marmara University, Faculty of fine arts Ceramics–Glass dept. 1996, completed Marmara University Institute of social sciences doctorate (PhD) program. 1999.appointed Assistant Professor at the same faculty staff. 2007, AL-President of the Glass Ceramic dept. 2010 appointed head of the Ceramics-Glass dept. and still in the same faculty Ceramics-Glass dept. The artist participated in international and national symposiums, congresses, artist exhibitions and a variety of presentations, conferences. The artist opened four personal exhibitions in the country and abroad, participated in numerous group exhibitions. Ceramic and Glass, such as international journals and national magazines Keramika a Skalo took place. She served as member of the jury in various journals arbitration. 2010, started Bapko (social sciences) training project and 2011 won the Award from the Rectorate of Marmara University 2011. Since 1999 Artist has been doing ceramics, as well as glass studies in the country and abroad. Her works are in various museums and private organizations Artist is member of Turkish Ceramic Association, (2001-2002 Art – Design Group and the Board of Directors), the AIAP – Association of Plastic Arts Unesco, Görsav (founder and Chairman), Faculty Association and TÜMÖD."

1985 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik-Cam Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü’nde Yüksek Lisansını tamamladı.1987-89 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji Fakültesi’nde Uzman olarak görev yaptı.1989’daM.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1996’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora (sanatta yeterlik) programını tamamladı. 1999 yılında aynı fakültede Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2007’de Seramik-Cam Bölümü Cam ASD Başkanlığına, 2010 yılında Seramik-Cam Bölümü Bölüm Başkanlığına atandı. halen aynı fakültede görevini sürdürmektedir. Sanatçı alanı ile ilgili konularda uluslararası ve ulusal sempozyumlara, kongrelere, sergilere katıldı,çeşitli bildiriler, konferanslar sundu hakemlik ve jüri üyeliği görevlerinde bulundu. Dört kişisel sergi açan sanatçı, Ceramic and Glass, Keramika a Skalo gibi uluslararası dergilerde ve ulusal dergilerde yer aldı.2010 Bapko (Sosyal Bilimler) Eğitim Projesi çalışması ile 2011 Rektörlük Hizmet Ödülünü aldı. Sanatçı 1999’dan beri seramiğin yanı sıra cam çalışmaları da yapmaktadır.Çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında. çeşitli müzelerde ve özel kuruluşlarda bulunmaktadır. Sanatçı, Türk Seramik Derneği, (2001-2002 Sanat –Tasarım Grup Başkanlığı ve Yönetim Kurulu ), AIAP – Unesco Plastik Sanatlar Derneği, Görsav (Kurucu ve Yönetim Kurulu), Öğretim Üyeleri Derneği ve TÜMÖD üyesidir.Tepebaşı Municipality is always near Art, Artist and Art-lovers ...

Symposiums