Künstler
Detail

Emre Feyzoğlu
Emre Feyzoğlu
7 .Symposium

Emre Feyzoğlu

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1995 Yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Lisans, 1998 yılında Yüksek Lisans, 2004 yılında Sanatta Yeterlik öğrenimini tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışan sanatçı, çok sayıda karma sergiye katılmış ve beşi yurtiçinde, biri yurtdışında olmak üzere toplam altı kişisel sergi açmıştır. 1999, 2001 ve 2009 yıllarında “Devlet Seramik Yarışması Başarı Ödülü”nü, 2007 yılında Sanat Kurumu tarafından seramik dalında “Yılın Sanatçısı” ödülünü almıştır.

Feyzoğlu was born in 1971 in Ankara. He graduated from Fine Arts Faculty, Ceramics Department of Hacettepe University. He had his master degree in 1998 and doctorate in 2004. Currently he is working in Ceramics Department of Hacettepe University as an academician. He participated in many group exhibitions and set up five personal exhibitions in Turkey and one personal exhibition abroad. He won “Ministry Success Competition Award” in 1999, 2001 and 2009. In 2007, he won “Artist of the Year Award” in Ceramics.Tepebaşı Municipality is always near Art, Artist and Art-lovers ...

Symposiums