Künstler
Detail

Serdar Tekebaşoğlu
Serdar Tekebaşoğlu
10 .Symposium

Serdar Tekebaşoğlu

Kişisel segiler. 1998- 8.istanbul sanat fuarı, galeri sevimce, tüyap, istanbul. 1999-Galeri iki maymun, istanbul. 1999- Galeri replica, istanbul. 1999-9.istanbul sanat fuarı,Galeri sevimce,tüyap,istanbul. 2000-Artı sanat galerisi,ankara 2000-10.istanbul sanat fuarı,Galeri sevimce. 2001-Antika sanat galerisi, ankara. 2002-Bir kültür sanat merkezi,istanbul. 2004-Evin sanat galerisi, istanbul. 2006-Evin sanat galerisi, istanbul. 2007-Evin sanat galerisi,istanbul. Karma sergiler. 1990--51.D.R.Y sergisi Ankara 1991-52. D.R.Y sergisi ankara 1992- 53.D.R.Y sergisi ankara 1993- 54.D.R.Y sergisi ankara 1993- Türk seramik derneği su sergisi. 1995- 70 lerden günümüze seramik sergisi. 1995- 56. D.R.Y sergisi ankara 1997- karma resim heykel sergisi Galeri replica 2002- 13. İstanbul sanat fuarı, birkültür sanat merkezi 2003- B.J.K 100. Yıl "siyah beyaz " sergisi.Dolmabahçe kültür merkezi istanbul. 2004- ilkbahar 2004 karma sergisi , Nurol sanat galerisi ankara 2004- ilkbahar karma sergisi , Evin sanat galerisi.istanbul. 2004- Artist 2004 , 14. İstanbul sanat fuarı ,Evin sanat galerisi. 2005-Artist 2005 , 15. İstanbul sanat fuarı , Evin sanat galerisi 2005- Evin sanat galerisi karma sergisi, Thomas cook conference turkey.Wow kremlin palace, antalya. 2006- Artist 2006 16. Sanat fuarı , evin sanat galerisi 2007-Antik park fine art karma sergi, istanbul. 2008-" Nuri iyem , Nasip iyem,Rahmi aksungur , Serdar Tekebaşoğlu " Karma sergi,Antik Park fine arts , istanbul. 2008- Contemporary istanbul, galeri selvin 2009- contemporary istanbul , galeri selvin 2010- contemporary istanbul, galeri selvin. Ödüller 1993- Devlet resim heykel yarışması 2. lik ödülü 1995- Devlet resim heykel yarışması 1. lik ödülü 1996- T.C. Turizim bakanlığı tasarım yarışması ödülüTepebaşı Municipality is always near Art, Artist and Art-lovers ...

Symposiums