Artist
Detail

Kim Yong Moon
Kim Yong Moon
15 .Symposium

Kim Yong Moon

Kim Yong Moon 1956 Yılında Kore’nin Osan şehrinde doğmuştur. 1982’de Kore’deki Hong ik Universitesi Seramik Bölümü’nden mezun olmuş ve 1985 yılında aynı üniversiteden yüksek lisans diploması almıştır. 1998- 2020 yılları arasında 50’den fazla kişisel sergi açmıstır. Kore, Çin ve Türkiye’de, yaratıcısı olduğu Macsabal sempozyumlarını 22 kez organize etmiştir. Macsabal İpek Yolu adlı beş farklı kitabı basılmıştır. Arjantin’de 4.Seramik Karo Yarışmasında, 2009 da Eskişehir’de Seres09’da ve Anadolu Üniversitesi, GSF Seramik Bölümü Muammer Çakı Seramik Yarışmasında jüri üyesi olarak görev almıştır. 2018 ve 2019 yıllarında ise Ankara’daki Kore Kültür Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi GSF Seramik Bölümü tarafından organize edilen ve kendisinin yaratıcı olduğu Uluslararası Geleneksel ve Fantastik Macsabal Yarışmasının başkanıdır. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde konuk profesör olarak çalışmaktadır. Kore kültüründe yaşamın bir parçası olan macsabalı (çanak), 22 yıldır düzenlediği sempozyumlar ile dünyaya tanıtmaktadır. Macsabal, kelime anlamı olarak günlük yaşamda yeme-içme amacıyla kullanılan el yapımı seramik çanak anlamına gelmektedir. Birbirinden farklı sır kombinasyonları ile sırladığı çanaklarını (macsaballarını), parmaklarıyla çizdiği desenlerle sonlandırıp, kendi inşa ettiği ve 1300 C’ye çıkabilen fırınlarında pişirmektedir. Bu özgün fırınlarına da “macsabal fırını” adını vermektedir. Bu fırınların biri, 2010 yılından bu yana çalıştığı Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’ndedir. 2020 yılında onuncusu düzenlenecek olan Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Macsabal Odun Pişirimi Sempozyumu ve 2021 yılında Kore ve Çin’de düzenlenecek olan sempozyumlarla Kore-Türkiye ve dünya kültürü, çağdaş seramik sanatıyla bir kez daha buluşacaktır. Son yıllarda seramik karolar üzerine uyguladığı sır çeşitlemeleri ve parmaklarıyla çizdiği desenler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu resimleri, çok renkli doğa soyutlamalarından oluşmaktadır. Renkli seramik resimlerinin yanında, geleneksel kore kağıtları üzerine siyah mürekkeple uyguladığı, fırça darbeleriyle oluşturulmuş soyut dağ, ağaç, ağaç dalı ve gövdelerinden oluşan biçimler yer almaktadır. Kendisi yıllardır tornada çektiği çanaklar ve elle şekillendirdiği totemlerin yanında 2020 yılında hem Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, hem de Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde açtığı ve teması enerji olan renkli akrilik resimlerle, Ankaralı sanat severlerle buluşmuştur. He was born in 1956 in Osan, Korea. He graduated from Hong ik University Ceramics Department in Korea in 1982 and earned a master’s degree from the same university in 1985. He held more than 50 personal exhibitions between 1998-2020. He had been organized Macsabal Symposium 22 times which is created by him, in Korea, China and Turkey. His five different books have been published with Macsabal Silk Road titled. He served as a jury member in the 4th Ceramic Tile Competition in Argentina, Seres09 in Eskişehir in 2009, and the Muammer Çakı Ceramic Competition at Anadolu University, GSF Ceramic Department. In 2018 and 2019, he is the creator and president of the International Traditional and Fantastic Macsabal Competition, which was organized by the Korean Cultural Center and Hacettepe University FoFA Ceramics Department in Ankara. He is currently working as a visitor professor at Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics. He has been promoting macsabal (the bowl), which is a part of Korean cultures’ everyday life, to the world with the symposiums, has organized for 22 years. Macsabals’ literally mean is handmade ceramic bowl which used for eating and drinking in daily life. He fires his bowls (macsabals), which he glazed with different glaze combinations, with the patterns he draws with his fingers, and in his own built kilns that can reach to 1300 ° C. He calls these unique kilns “macsabal kiln”. One of these kilns is in Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics, where he has been working since 2010. Tenth in 2020 which will be held at Hacettepe University International Macsabal Wood Firing Symposium and with the symposium will be held in 2021 in Korea and China, Korea-Turkey and world culture, will meet once again with contemporary ceramic art. In recent years, he has focused on the glaze variations he applies on ceramic tiles and the patterns he draws with his fingers. These paintings consist of multicolored nature abstractions. In addition to his colorful paintings on ceramics, there are forms consisting of abstract mountains, trees, tree branches and bodies created with brush strokes that he applied with black ink on traditional Korean papers. In addition to the bowls he throws on potter’s wheel and the totems he been building by hand for years, he has met with art lovers in Ankara with colorful acrylic paintings that he opened both in Çankaya Municipality Contemporary Arts Center and in Zülfü Livaneli Cultural Center in 2020Tepebaşı Municipality is always near Art, Artist and Art-lovers ...

Symposiums