Artist
Detail

Massimo Pistone
Massimo Pistone
15 .Symposium

Massimo Pistone

He is currently Director of the Department of Communication and Teaching of Art at the Academy of Fine Arts “Accademia dei Romani” in Rome Montecelio. In 1985, he won the International Engraving Award in Stuttgart in Germany. In 1998 he created a Roman travertine monument dedicated to Gandhi in Monterotondo (Rome). In 2000, he continued to create the coordinated image of the International Combinatorics Mathematics Congress in Gaeta (after the 1990 editions of Gaeta and Montesilvano in 1994). In July 2002, he represented Italy in Turkey, creating a 6 square meter sculpture, entitled “Peace”, for the Anadolu university park in Eskişehir Turkey Massimo Pistone, sanatçı ve filozof Halen Roma Montecelio'daki Güzel Sanatlar Akademisi “Accademia dei Romani”de İletişim ve Sanat Eğitimi Bölümü Direktörüdür. 1985 yılında Almanya'da Stuttgart'ta Uluslararası Gravür Ödülü'nü kazandı. 1998'de Monterotondo'da (Roma) Gandhi'ye adanmış bir Roma traverten anıtı yarattı. 2000 yılında, Gaeta'daki Uluslararası Kombinatorik Matematik Kongresi'nin koordineli görüntüsünü oluşturmaya devam etti (1994'te Gaeta ve Montesilvano'nun 1990 baskılarından sonra). Temmuz 2002'de Türkiye de İtalya'yı temsil etti ve Anadolu üniversitesi nin Eskişehir de bulunan parkı için “Barış” başlıklı 6 metrekarelik bir heykel yaptı.Tepebaşı Municipality is always near Art, Artist and Art-lovers ...

Symposiums