Artist
Detail

Sakine Çil
Sakine Çil
5 .Symposium

Sakine Çil

1956 yılında Trabzon'da doğdu.1980 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü Seramik Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı'ndan "20.Yüzyıl Seramik Sanatında Resim ve Kişisel Uygulama" adlı çalışması ile sanatta yeterliğini aldı.Dört kişisel serginin yanısıra 1986 yılından itibaren çeşitli karma seramik sergilerine katıldı."O BİR İSTANBULLU" başlıklı projesini,9.Uluslararası İstanbul Bienali'nde "Konumlandırmalar" bölümünde gerçekleştirdi.Aynı proje daha kapsamlı bir şekilde İstanbul2010 Avrupa Kültür Başkenti Taşınabilir Sanat Projesi olarak kabul edildi.10.Uluslararası İstanbul Bienali'yle eş zamanlı olarak İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) ile ilgili "iade-i itibar" adlı projesini hayata geçirdi. Seramik sanatı hakkında çeşitli makaleleri olan ve konferanslar veren Sakine Çil ,Türk Seramik Derneği ve UNESCO (AIAP) Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesi olup, 1985 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nde seramik okutmanı olarak çalışmaktadır.

ÇALIŞMALARIM VE SANAT GÖRÜŞÜM HAKKINDA: Sezgi gücüne sahip aklın etkinlikleri olarak özetleyebileceğim sanat, imgeler aracılığı ile gerçekliği yeniden üretir. Bu dile geliş, nesnel ile öznelin organik bütünlüğünden doğar. Mimari bir planda, sadece düşey bir çizgi olarak gördüğümüz duvarları, farklı görünümleriyle ele almak çalışmalarımın çıkış noktasıdır. Duvar çalışmalarımda, seramik malzemenin olanaklarını kullanarak, doğanın, kent yaşamının ve süslemenin duvara armağan ettiği görüntülere (graffiti, kalem işi) yer vermekteyim. Son yıllarda, duvara düşen gölgelerimiz aracılığı ile ikiyüzlü bir nesne olan seramik duvarlar üzerinde yaşamla ilgili ikilemleri ele almaktayım.Tepebaşı Municipality is always near Art, Artist and Art-lovers ...

Symposiums