Sanatçı
Detay

İbrahim Vefa İrdelp
İbrahim Vefa İrdelp
15 .Sempoyum

İbrahim Vefa İrdelp

1967 yılında Eskişehir’de doğdu. Lisan eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde tamamladı.1991-1993 Yılarında Söğüt Seramik Sanayinde, 1993-2005 Yıllarında Milli Eğitim Bakanlığında Seramik öğretmeni olarak, 2005-2011 yıllarında Dumlupınar Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılında Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı. 2012 yılında Yemen Arap Cumhuriyetinde Seramik Bölümü kurulması çalışmalarında görev aldı. Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Program kapsamında Letonya da bulundu. Yurtiçi ve yurtdışı birçok sergiye katılan İrdelp, 2011 yılından beri Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. He was born in Eskişehir in 1967. He completed his language education at Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department. He worked at Söğüt Ceramic Industry between 1991-1993, as a ceramic teacher at the Ministry of National Education between 1993-2005, and as a lecturer at Dumlupınar University between 2005-2011. In 2011, he completed his Master's degree at Uşak University, Institute of Social Sciences, Ceramics Department. In 2012, he took part in the establishment of the Ceramics Department in the Yemen Arab Republic. He was in Latvia as part of the Erasmus Instructor Exchange Programme. İrdelp, who has participated in many domestic and international exhibitions, has been working as a lecturer at the Uşak University Faculty of Fine Arts Ceramics Department since 2011.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar