Sanatçı
Detay

Emet Egemen Aslan
Emet Egemen Aslan
16 .Sempoyum

Emet Egemen Aslan

1999 Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department, Undergraduate Program 2003 Hacettepe University, Social Sciences Institute Ceramics Department, Master's Program 2008 Selçuk University, Social Sciences Institute Classical Archeology Department, PhD Program Emet Egemen Aslan, who had six solo and two group exhibitions, participated in many national/international symposiums and group exhibitions. She works as a lecturer at Selçuk University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department. 1999 Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Lisans Programı 2003 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Programı 2008 Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Doktora Programı Altı kişisel, iki grup sergi açan Emet Egemen Aslan, çok sayıda ulusal / uluslararası sempozyuma ve karma sergiye katılmıştır. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar