Sanatçı
Detay

Candan Güngör
Candan Güngör
16 .Sempoyum

Candan Güngör

Born in 1969 in Izmir. In 1992, she graduated from Dokuz Eylül University Fine Faculty of Arts Ceramics and Glass Department, 1995 Dokuz Eylül University Social Sciences Institute of Applied Arts Master's degree, 2002 Dokuz Eylül University Social Sciences she graduated from the Institute of Proficiency in Art. At the same university and faculty in 1998 started to work as a research assistant. Awards in various competitions has received Greece, Macedonia, Albania, Argentina, Bulgaria, Slovenia, Many symposia in Egypt, Italy, Austria, Korea, Romania, Cyprus and Turkey, participated in exhibitions, biennials, congresses and workshops. she opened four solo exhibitions. National and she has works in international museums and collections. Turkish Ceramic Association, Ceramic Art Education and Exchange Association. Ceramic she is the art editor of the Federation of Ceramic-Turkey Magazine. Currently, Dokuz Eylül University Faculty of Fine Arts She is currently working as an Associate Professor in the Department of Ceramics and Glass. 1969 yılında İzmir’de doğdu. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik- Cam Ana Sanat Dalı lisans, 1995 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Sanatlar Bölümü yüksek lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sanatta yeterlik mezunudur. Aynı üniversite ve fakültede 1998 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Çeşitli yarışmalarda ödüller almıştır. Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Arjantin, Bulgaristan, Slovenya, Mısır, İtalya, Avusturya, Kore, Romanya, Kıbrıs ve Türkiye’de birçok sempozyum, sergi, bienal, kongre, çalıştaya katılmıştır. Dört kişisel sergi açmıştır. Ulusal ve uluslararası müzelerde ve koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Türk Seramik Derneği, Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği üyesidir. Seramik Federasyonu Seramik-Türkiye Dergisi sanat editörüdür. Halen, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nde Doçent olarak çalışmaktadır.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar