Sanatçı
Detay

Tuba Batu
Tuba Batu
16 .Sempoyum

Tuba Batu

Tuba Batu is a Çanakkale native who was born in Diyarbakır in 1980. Her art education started at the age of fourteen at the Painting Department of Eskişehir Anatolian Fine Arts High School, and her ceramic journey began with undergraduate education at Anadolu University Faculty of Fine Arts in 1998, when She won the Ceramics Department. She received master's degree from the same university in 2006 with her thesis titled "Research of Female Figures in Contemporary Ceramic Art". Her interest in figure in plastic arts was further reinforced with this work. In the meantime, she designed and applied large-scale architectural panels for many spaces in personal workshop she established in Çanakkale. She started working as a designer in the ceramic industry in 2010. Meanwhile, she continued her Proficiency in Art education at Marmara University. In 2016, she received her Ph.D. degree with the text of the work titled Identity-Memory: 'I Wanted to Be Known!', and her thesis was published as a book under the title of 'I Wanted to Be Known!'. In the same year, she decided to leave the ceramic industry, where she worked for years as a designer and manager. She has been continuing her career as an academician since 2018. she is an associate professor and head of the Department of Handicrafts at Çanakkale On sekiz Mart University. The artist, who has nine personal exhibitions to date, has participated in many exhibitions, symposiums and events in Turkey and abroad. Her works and ceramic panels are in many private and public collections. Tuba Batu,1980 yılında Diyarbakır’da doğmuş bir Çanakkaleli. Sanat eğitimi on dört yaşındayken Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde, seramik yolculuğu ise lisans eğitimi ile birlikte Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 1998 yılında Seramik Bölümü’nü kazanmasıyla başladı. Yüksek Lisans derecesini yine aynı üniversiteden 2006 yılında yazdığı ‘Günümüz Seramik Sanatında Kadın Figürlerinin Araştırılması’ başlıklı teziyle aldı. Plastik sanatlarda figüre karşı ilgisi bu çalışmasıyla daha da perçinlendi. Bu arada Çanakkale’de kurduğu kişisel atölyesinde birçok mekân için büyük boyutlu mimari panolar tasarladı, uyguladı. 2010 yılında seramik endüstrisinde tasarımcı olarak çalışmaya başladı. Bu esnada Marmara Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik eğitimine devam etti. 2016 yılında Kimlik-Bellek: ‘İstedim ki Bilineyim!’ başlıklı eser metniyle Doktora derecesini aldı, tezi ‘İstedim ki Bilineyim!’ ismiyle kitap olarak yayınlandı. Aynı yıl tasarımcı ve yönetici olarak yıllarca çalıştığı seramik endüstrisini bırakma kararı aldı. 2018 yılından beri kariyerine akademisyen olarak devam etmektedir. Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi El Sanatları Bölümü’nde doçent ve bölüm başkanıdır. Bugüne kadar dokuz kişisel sergisi olan sanatçı yurt içinde ve yurt dışında pek çok sergi, sempozyum ve etkinliğe katıldı. Eserleri ve seramik panoları bir çok özel ve kamu koleksiyonlarında yer almaktadır.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar