Sanatçı
Detay

Nurtaç Çakar
Nurtaç Çakar
11 .Sempoyum

Nurtaç Çakar

1969- Mazgirt. Tunceli 1990 –Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nden Mezun Oldu. 2000- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nde Seramik Bölümü Kurucusu ve Öğretim Görevlisi olarak Göreve Başladı. 2005- Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik – Cam Bölümü’nde 35. Madde gereğince Araştırma Görevlisi Olarak Atandı 2008- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Seramik ve Cam Bölüm’ün de Yüksek Lisansı Programını Tamamladı. 2014- Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik ve Cam Bölüm’ün de Sanatta Yeterlik Programını Tamamladı 2014- Yüzüncü yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Yardımcı Doçent ve Bölüm Başkanı Olarak Çalışmaktadır Nurtaç Çakar pek çok ulusal ve uluslararası etkinliklerde bulunmuştur.

He was born in Tunceli in 1969. In 1990, he graduated from the Ceramic Department of The School of Fine Arts of Hacettepe University. In 2001, He became asistant and founded Ceramic Department at the Yüzüncü Yıl University Of Van. In 2008, he earned his master’s degree from Fine Art Institute of Marmara University.İn 2014, He earned his his PH degree at the Fine Arts Faculty of Marmara University in İstanbul. İn 2014. He became asistant professor at Ceramic Department at the Yüzüncü Yıl University. Nurtaç Çakar participated A lot of national and international in the Symposium and exhibition activities.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar