Sanatçı
Detay

İLHAN MARASALI
İLHAN MARASALI
9 .Sempoyum

İLHAN MARASALI

1969 yılında Ankara’da doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında kendi atölyesini kurdu. 2000 yılında H.Ü. GSF Seramik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünden 2002 yılında “ Ağaç Dokularının Seramik Yüzeylerdeki Plastik Yorumu” başlıklı çalışmasıyla Sanatta Yüksek Lisans, 2009 yılında “Çöl Topoğrafyasının Seramik Uygulamalara Yansıması” çalışmasıyla da Sanatta Yeterlik derecesi aldı. Halen aynı bölümde ve kendi stüdyosunda çalışmalarına devam etmektedir.

He was born in Ankara in the year 1969. He graduated from Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Ceramics in 1993. He set up his studio in 1996. He started to work to be resarch assistant at the same University in 2000. He had master’s degree from Instute of Social Sciences at the same University with his work named “Artistic Interpretation of Textures of Trees on Ceramic Surefaces” in 2002. Also he accomplished his Ph. D. Dissertation at the same Institute is named “Reflection of Desert Topography on Ceramic Applications” He is currently working at the same department and his studio.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar