Sanatçı
Detay

Candan Terwiel
Candan Terwiel
8 .Sempoyum

Candan Terwiel

Candan Dizdar Terwiel Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’ndan 1984 yılında mezun olmuş ve aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden de 1988 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversiteden 1991 yılında Master ve 1996 yılında da Sanatta Yeterlik diplomasını almıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden 1999 yılında "Okulöncesi Sanat Eğitiminde Bir Malzeme Olarak Kilin Kullandırılması" konulu tezi ile doktora diploması almış , üçü Hollanda’da, biri İzmir ve diğerleri Ankara olmak üzere yedi kişisel seramik sergisi açmıştır.Aldığı dört ödül içinde PTT’nin 150. Yılı Yarışmalı Sergisinden kazandığı Mansiyon bulunmaktadır.Sanat Eğitimcileri Derneği kurucu üyelerinden olan sanatçı çok sayıda ulusal ve uluslararası sergi, sempozyum ve çalıştaylara katılmıştır. Doktora çalışması Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından elektronik kitap olarak basılmış ve Eğitim Fakültesi İlköğretim Ana Bilim Dalı’nda ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Çalışmaları Kore, Çin, Hollanda, Arjantin, Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya gibi şehirlerde özel ve resmi koleksiyonlarda yer almaktadır.17 yılı aşkın süredir lisansüstü eğitim programlarında tez çalışmalarına danışmanlık etmiş ve çok sayıda öğrenci mezun etmiştir. Ülkemizdeki sanat eğitimi ve sanat müzeleri konusuna lisans ve yüksek lisans programlarında ayrı bir önem veren sanatçı bu konuda çalışmalar düzenlemekte ve yapılan çalışmaları desteklemektedir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından düzenlenen "Senden Önce Anadolu" Proje kitaplarının hazırlanmasında danışman olarak görev almış ve 2009 yılında proje başarı ile tamamlanmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar