Sanatçı
Detay

Birol Akalın
Birol Akalın
16 .Sempoyum

Birol Akalın

He was born in 1959 in Kırklareli. He graduated from Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science in 1983. He graduated from Anadolu University Fine Arts Faculty in 1993 as an "Artistic Ceramic Designer". In the same year, he started his master's degree at Anadolu University, Institute of Social Sciences, Ceramics Department. He completed his master's degree in 1996 with his thesis titled "Roman Terracotta Sarcophagi and Their Analysis in Eskişehir and Its Surroundings". Between 1997-2003, he took outside classes at Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Traditional Handicrafts Department, Tile Making and Tile Repairs. In 2003, Dumlupınar University Kütahya M.Y. He also started working as a lecturer. Here he gave lectures on restoration, conservation and ceramic art. In 2006, his staff was taken to the Department of Ceramics and Glass, Faculty of Fine Arts, Dumlupınar University. He performed restoration and conservation studies in Sarhöyük in 1993-1994, in Bodrum Underwater Archeology Museum Laboratory in 2005, in Kütahya Seyitömer Höyük between 2006-2014, in Tilbaşar Höyük in 2017-2018, in Kültepe-Kaniş excavations in 2019-2022 and in Kayseri Archeology Museum. Between 2010 and 2015, he gave restoration and conservation lessons at Dumlupınar University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Archeology. In 2011, he entered the doctoral program at Dokuz Eylül University Fine Arts Institute, Traditional Turkish Handicrafts Department. In 2014, he gave his proficiency thesis titled "Ceramics Used in Mosques from Religious Buildings in XI-XVII Century Iran Isfahan" at Dokuz Eylul University Fine Arts Institute, Traditional Turkish Handicrafts Department, Tile Embroidery Major. In 2015, at Nevşehir Hacı Bektaş University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department, He started to work as a faculty member and still continues his duty in the same institution. He has 7 personal exhibitions and participated in 60 group exhibitions. 1959 yılında Kırklareli’nde doğdu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünü bitirdi. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden “Artistik Seramik Tasarımcısı” olarak mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. 1996 yılında “Eskişehir ve Çevresinde Bulunan Roma Dönemi Pişmiş Toprak Lahitler ve Analizleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1997-2003 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Çinicilik ve Çini Onarımları Ana Sanat Dalı’nda dışarıdan derslere girdi. 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi Kütahya M.Y. O ‘da öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Burada restorasyon, konservasyon ve seramik sanatı ile ilgili dersler verdi. 2006 yılında kadrosu Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam bölümüne alındı. 1993-1994 yıllarında Şarhöyük, 2005 yılında Bodrum Su Altı arkeoloji Müzesi Laboratuvarında 2006-2014 yılları arasında Kütahya Seyitömer Höyük, 2017-2018 yıllarında Tilbaşar Höyük’te, 2019-2022 yıllarında Kültepe –Kaniş kazılarında ve Kayseri Arkeoloji müzesinde restorasyon ve konservasyon çalışmalarında bulunmuştur. 2010-2015 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde restorasyon ve konservasyon dersleri verdi. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde doktora programına girdi. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Çini İşlemeceliği Ana Sanat Dalı’nda , “XI-XVII Yüzyıl İran İsfahan’da Dini Yapılardan Camilerde Kullanılan Seramikler” başlıklı sanatta yeterlilik tezini verdi. 2015 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmağa başladı ve halende aynı kurumda görevine devam etmektedir. 7 kişisel sergisi vardır, 60 karma sergiye katılmıştır.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar