Sanatçı
Detay

Dilek Alkan Özdemir
Dilek Alkan Özdemir
16 .Sempoyum

Dilek Alkan Özdemir

She is graduated from Anadolu University Fine Arts Faculty Ceramics Department in 1995. She completed her master's degree in 1998 and her doctorate in 2006 at Anadolu University Social Sciences Institute Ceramics ASD.She received the title of Assistant Professor in the same year, Associate Professor in 2013, and Professor in 2022. The artist, who is still working at Anadolu University Integrated School for the Disabled, in the Ceramics Department, has participated in many exhibitions, symposiums and scientific congresses in the country and especially abroad. The artist has 4 personal exhibitions and 4 awards in the field of ceramics. She has 2 post-indexed, 7 other index and refereed articles in the field of ceramics. In her recent ceramic works, she draws attention to today's social issues, especially "consumption", with her artistic approach. In works with a creative perspective, the artist emphasizes the importance of producing solutions by drawing attention to the relations in society, drawing attention to the fact that we miss and consume many things due to the speed in life, and the longing we feel for the past. 1995 yılında Anadolu üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Seramik Bölümünü Bitirdi. 1998 yıllında yüksek lisansını , 2006 yılında doktorasını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik ASD’ da tamamladı. Aynı yıl Yardımcı Doçent, 2013 yılında Doçent, 2022 yılında Profesör ünvanı aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulunda Seramik Bölümünde görev yapan sanatçı, yurt içinde ve özellikle yurt dışında pek çok sergi, sempozyum ve bilimsel kongrelere katılmıştır. Sanatçının 4 kişisel sergisi ve seramik alanında 4 adet ödülü bulunmaktadır. Seramik alanında 2 adet art indeksli, 7 adet diğer indeks ve hakemli makalesi bulunmaktadır. Son dönem seramik çalışmalarında kendi sanatsal yaklaşımıyla günümüz sosyal konularına özellikle “tüketim konusuna” dikkat çekmektedir. Sanatçı yaratıcı bakış açısı ile yaptığı çalışmalarda toplumdaki ilişkilere dikkat çekerek, hayattaki hız nedeniyle pek çok şeyi kaçırdığımıza ve tükettiğimize ve geçmişe duyduğumuz özleme dikkat çekerek, çözüm üretmenin önemini vurgulamaktadır.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar