Sanatçı
Detay

Ece Kanışkan
Ece Kanışkan
16 .Sempoyum

Ece Kanışkan

She was born in 1971 in Eskişehir. she graduated from Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics in 1994. In 1998, she completed her Master's Thesis at Anadolu University Institute of Social Sciences, Ceramics Department. In 2011, she completed her Proficiency in Art Programme at the same university. She is currently working as an Assistant Professor in the Department of Ceramics at Anadolu University Integrated School for the Disabled. Kanışkan, whose works have been exhibited in many national and international competitions, symposiums and group exhibitions, has two success awards in the field of ceramics. 1971 yılında Eskişehir’de doğdu. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel sanatlar afkültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Bölümü Yüksek Lisans Tezini tamamladı. 2011 yılında aynı üniversitede Sanatta Yeterlik Programını bitirdi. Halen Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Pek çok ulusal ve uluslararası yarışma, sempozyum ve karma sergilerde eserleri sergilenen Kanışkan’ın seramik alanında iki başarı ödülü bulunmaktadır.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar