Sanatçı
Detay

Enver Güner
Enver Güner
16 .Sempoyum

Enver Güner

In 1987, Güner graduated from Marmara University Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics and Glass, and completed his master's degree and proficiency in Art at Hacettepe University Institute of Social Sciences, Department of Ceramics. In 1993, he started his academic life as a research assistant in Gazı University Faculty of Education, Department of Painting and Work Education, and after 1999, he continues his academic life in Akdeniz University Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics. The artist has many national and international group exhibitions and solo exhibitions. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam bölümünden mezun olan Güner Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Ana sanat Dalında Yüksek lisans ve Sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı. 1993 Yılında Gazı Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş eğitimi bölümünde Araştırma görevlisi, başladığı akademik hayatına 1999 yılından sonra Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik bölümünde devam etmektedir. Sanatçının ulusal ve uluslararası çok sayıda karma sergi ve kişisel sergisi bulunmaktadır.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar