Sanatçı
Detay

Gonca İlbeyi Demir
Gonca İlbeyi Demir
16 .Sempoyum

Gonca İlbeyi Demir

F. Gonca İlbeyi Demir was born in Ankara in 1964. She completed her undergraduate education at Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Painting and Art Education, Department of Painting in 1986. In the same year, she started to work as a lecturer at Anadolu University School of Applied Fine Arts, Department of Graphics. Between 1988-1991, she completed her Master's Degree (MFA) at Rochester Institute of Technology, College of Fine and Applied Arts, Department of Printmaking in the USA, and in 1994 she completed her Proficiency in Art in Printmaking at Anadolu University Institute of Social Sciences. In 1995 she became Assistant Professor, in 1996 Associate Professor in Printmaking and in 2009 Professor. Since 1986, she has been working at Anadolu University Faculty of Fine Arts, where she continues to teach Pattern courses in Ceramics, Sculpture and Cartoon Film departments; Printmaking, History of Graphic Arts, Pattern, Art Book, Conceptual Thinking with Alternative Methods courses in the Department of Graphics; Printmaking, Art Book, Multi-Disciplinary Graphic Applications courses in the Institute of Social Sciences / Institute of Fine Arts Graphics Department. she has opened eight solo exhibitions, participated in many group and group exhibitions in Turkey and abroad, and took part in international biennial, triennial and competitive exhibitions. F. Gonca İlbeyi Demir, 1964 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Ana Sanat Dalı’nda 1986 yılında tamamladı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı. 1988-1991 yılları arasında, ABD’de Rochester Institute of Technology, College of Fine and Applied Arts, Department of Printmaking’de Yüksek Lisans (MFA) Eğitimini, 1994 yılında da Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Baskı resim dalında Sanatta Yeterlik Eğitimini tamamladı. 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında Baskı Sanatları alanında Doçent, 2009 yılında Profesör oldu. 1986 yılından beri çalışmakta olduğu Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, Seramik, Heykel ve Çizgi Film bölümlerinde Desen dersleri; Grafik Bölümü’nde Baskı resim, Grafik Sanatlar Tarihi, Desen, Sanat Kitabı, Alternatif Yöntemler ile Kavramsal Düşünme dersleri; Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalı’nda Baskı resim, Sanat Kitabı, Çok Disiplinli Grafik Uygulamaları dersleri vermeye devam etmekte.Sekiz kişisel sergi açtı yurt içi ve yurt dışında bir çok karma ve grup sergilerine katıldı ve uluslararası bienal, trienal ve yarışmalı sergilerde yer aldı.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar