Sanatçı
Detay

Hasan Başkırkan
Hasan Başkırkan
16 .Sempoyum

Hasan Başkırkan

He was born in 1975 in Kocaeli/Gebze. He completed his Bachelor's degree at Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department in 1999, his Master's degree at Anadolu University, Institute of Social Sciences, Ceramics Department in 2002 and his Proficiency in Art at Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Social Sciences, Ceramics and Glass Design Department in 2010. Between 1999-2014, he worked as a Research Assistant and Lecturer at Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department. In 2014, he was appointed as Assistant Professor at Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Fine Arts, Department of Ceramic and Glass Design. In 2018, he became Associate Professor and is still working as Associate Professor in the same department. He has 3 domestic and one international awards and five solo exhibitions. He participated in more than 100 group exhibitions in Turkey. Abroad; He participated in symposiums / group exhibitions in many different countries. His book "Ceramic Technology", which he prepared together with Prof. Dr. Ateş Arcasoy, was published in 2020 by Literatür Publishing. 1975 yılında Kocaeli/Gebze’de doğdu. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü'nde Lisans eğitimini, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini ve 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı'nda Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 1999-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2018 yılında Doçent oldu ve halen aynı bölümde Doçent olarak görevini sürdürmektedir. Yurtiçi 3, Yurtdışı bir ödülü ve beş kişisel sergisi bulunmaktadır. Yurtiçinde 100'ün üzerinde karma sergiye katılmıştır. Yurtdışında ise; pek çok farklı ülkede sempozyumlara/karma sergilere katılmıştır. Prof. Dr. Ateş Arcasoy ile birlikte hazırlamış olduğu “Seramik Teknolojisi” adlı kitabı 2020 yılında Literatür Yayıncılıktan yayımlandı.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar