Sanatçı
Detay

İlhan Marasalı
İlhan Marasalı
16 .Sempoyum

İlhan Marasalı

In 1993, he graduated from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department. In 1996, he established his own studio and continued his works here until 2002. In 2001, he started to work as a Research Assistant at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department. He received his Master's Degree in Art from Hacettepe University Institute of Social Sciences in 2002 with his work titled "Plastic Interpretation of Wood Textures on Ceramic Surfaces" and his Proficiency in Art degree in 2009 with his work titled "Reflection of Desert Topography on Ceramic Applications". In 2017, the artist was elected to the Board of Directors of the Turkish Ceramic Association and has served as a curator as well as taking part in many international congresses and exhibition organising boards under the roof of the association. He is still continuing his studies in the same department. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında kendi atölyesini kurdu ve 2002 yılına kadar çalışmalarına burada devam etti 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi Seramik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 2002 yılında “Ağaç Dokularının Seramik Yüzeylerdeki Plastik Yorumu” başlıklı çalışmasıyla Sanatta Yüksek Lisans, 2009 yılında ise “Çöl Topoğrafyasının Seramik Uygulamalara Yansıması” başlıklı çalışmasıyla Sanatta Yeterlik derecesi aldı. 2017 yılında Türk Seramik Derneği Yönetim Kurulu’na seçilen sanatçı, dernek çatısı altında bir çok uluslararası kongre ve sergi düzenleme kurullarında görev almanın yanında küratörlükler de yapmıştır. Halen aynı Bölümde çalışmalarına devam etmektedirTepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar