Sanatçı
Detay

Pınar Baklan
Pınar Baklan
16 .Sempoyum

Pınar Baklan

Pınar Baklan completed her undergraduate education at Hacettepe University Faculty of Fine Arts Ceramics Department in 2007, her master's degree at Hacettepe University Social Sciences Institute Ceramics Department in 2011, and her Proficiency in Art (PhD) education at the same university's Fine Arts Institute Ceramics Department in 2018. The third solo exhibition of the artist, who held her first personal ceramic exhibition in Kayseri in February 2013 and her second solo exhibition at Ankara Nurol Art Gallery in 2015, took place at İzmir İs sanat Gallery in 2016 and her last personal exhibition was opened in Istanbul Merdiven Art Space Gallery in December 2022. she participated as an invited artist in many international and national group exhibitions and symposiums at home and abroad. Invited to guest artist programs, she produced works and opened exhibitions in the Far East and Europe. she has won nine international awards in various years. she started her academic career as a Research Assistant in Erciyes University, Faculty of Fine Arts, Ceramics and Glass Design Department in 2009. was continuing. The artist, who resigned from academic duty for 12 years in 2021, continues to experiment with ceramic materials with an active and free attitude and to produce as a freelance artist in her workshop in Marmaris. Pınar Baklan, 2007’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde lisans eğitimini, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini ve 2018’de aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik (Doktora) eğitimini tamamladı. Şubat 2013’te ilk kişisel seramik sergisini Kayseri’de, İkinci kişisel sergisini 2015 yılında Ankara Nurol Sanat Galerisi’nde gerçekleştiren sanatçının üçüncü solo sergisi 2016 yılında İzmir İşsanat Galerisi’nde yer almış ve son kişisel sergisi Aralık 2022’de İstanbul Merdiven Art Space Galeri’de açılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında uluslararası ve ulusal birçok karma sergiye ve sempozyuma davetli sanatçı olarak katıldı. Misafir sanatçı programlarına davet edilerek Uzak Doğu ve Avrupa’da eserler üretti ve sergiler açtı. Çeşitli yıllarda dokuz adet uluslararası ödül kazandı. 2009 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini 2012’den itibaren Öğretim Görevlisi, 2018 itibariyle de Öğretim Görevlisi Dr. olarak sürdürmekteydi. 2021 yılında 12 senelik akademik görevinden istifa eden sanatçı Marmaris’te açtığı atölyesinde seramik malzemeyi aktif ve özgür bir tavırla deneyimlemeye ve serbest bir sanatçı olarak üretmeye devam etmektedir.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar