Sanatçı
Detay

Yasemin Yarol
Yasemin Yarol
16 .Sempoyum

Yasemin Yarol

She completed her undergraduate, graduate and proficiency in arts education at Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts/Institute of Ceramics and Glass. In 2009, Assist. Assoc. she became Associate Professor in 2011 and Professor in 2016. Yarol, who has personal exhibitions in Izmir, Istanbul and Erzurum and has awards from State Ceramic Competitions, has participated in many exhibitions, congresses, symposiums and workshops in Turkey and abroad. she was the founding head of the Department of Ceramics at Atatürk University, Faculty of Fine Arts, in undergraduate and graduate education. she is still working as a lecturer at the same university. Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Enstitüsü’nde Seramik ve Cam Anasanat Dalında tamamladı. 2009 da Yrd. Doç. 2011’de Doçent ve 2016 yılında Profesör oldu. İzmir, İstanbul ve Erzurum’da kişisel sergileri olan ve Devlet Seramik Yarışmaları’ndan ödülleri bulunan Yarol, yurt içi ve yurt dışında pek çok sergi, kongre, sempozyum ve çalıştaya katıldı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitiminde kurucu bölüm başkanlığı yaptı. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar