Sanatçı
Detay

Deniz Onur Erman
Deniz Onur Erman
16 .Sempoyum

Deniz Onur Erman

Recevied her Bachelor of Art degree in 2001 and M.A. degree in 2003 at Hacettepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics. Her Master Thesis was titled “Figurative illustration of Individual-Society Relationship in Contemporary Turkish Ceramic Art”. In 2005, she studied at the University of Wales Institute Cardiff (UWIC), School of Art and Design, Department of Ceramics, Cardiff, U.K., in the context of an M.A. Attachment Course on “Porcelain and High Firing Technology”. In 2009, she completed Ph.D. in Hacettepe University. The title of her Ph.D. Dissertation was “Personal Applications on Bird Figure in Ceramic Art.” She also runs her private ceramic studio in Ankara since 2013. She has been working at Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics as a Proffesor since 2019. The artist’s works have been displayed in various exhibitions and competitions, both national and international. She has also taken part as speaker in numerous national and international symposiums, congresses and seminars. She has numerous articles published in academic journals and books. In addition to taking part in many national and international exhibitions, biennals, workshops, and selected group exhibitions, she has carried out eight solo ceramics exhibitions. She has received seven art and design awards. 2001 senesinde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Lisans, aynı kurumda 2003’de “Çağdaş Türk Seramik Sanatında Birey-Toplum Konusunun Figüratif Olarak İşlenişi” konulu tezi ile Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005’de İngiltere’de University of Wales Institute Cardiff, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Seramik Bölümü’nde “Porselen ve Yüksek Pişirim Teknolojisi” üzerine M.A. Attachment eğitimini tamamlamıştır. 2009’da Hacettepe Üniversitesi’nde “Seramik Sanatında Kuş Figürü Üzerine Kişisel Uygulamalar” başlıklı tezi ile Sanatta Yeterlik derecesini almıştır. 2013’te Ankara’da kendi seramik atölyesini kurmuştur. 2021 senesinde Profesör olmuştur. 2007 senesinde Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan akademik çalışma hayatını, 2019’dan itibaren Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde sürdürmektedir. Erman’ın çalışmaları, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen pek çok sergi, yarışma, bienal ve etkinliklerde sergilenmektedir. Aralarında Türk Sanat Kurumu Derneği tarafından düzenlenen “2017 yılı Plastik Sanatlar Alanı-Seramik/Cam Dalında Yılın Sanatçısı Ödülü’nün de bulunduğu toplam altı sanat ödülü bulunan sanatçının açtığı sekiz kişisel sergisi, yayımlanmış ulusal ve uluslararası pek çok makalesi, kitap bölümleri, katıldığı pek çok sempozyum ve kongreler bulunmaktadır.Tepebaşı Belediyesi Her Zaman Sanatın, Sanatçının ve Sanatseverlerin yanında...

Sempozyumlar